JANTOKIA / COMEDOR

Gure zentruak, horrela eskatzen duten ikasle guztientzako, jantoki zerbitzua eskaintzen du.

CAJA LABORAL K/K: 3035-O259-53-2590013701 edo zuzendaritzan bertan.

  Eusko Jaurlaritzaren arautegiaren arabera, jantokira  aste baten zehar ez joatea izango da ezinbesteko baldintza kuota itzultzeko. Bueltatzeko dirua %50 izango da. Ausentzi hau, aurretik eskolan komunikatu behar da (72 ordu baino lehen gutxienez).

Nuestro centro dispone de servicio de comedor para todos aquellos alumnos/as que lo soliciten.

 CAJA LABORAL. C/C: 3035-O259-50-2590013701 o pagando en dirección.

Según normativa del Gobierno Vasco, solamente habrá devolución de cuotas cuando la ausencia al comedor sea igual o superior a una semana consecutiva. El importe a devolver será del 50%. Así mismo, dicha ausencia deberá ser previamente comunicada a la escuela (anticipación mínima 72 horas).

Circular_de_comedores_2021_2022_e.pdf
Circular_de_comedores_2021_2022_c.pdf