ESKOLA GARRAIOA / TRANSPORTE ESCOLAR

ESKOLA GARRAIOA

Eskola honek, Hezkuntza Sailak ordaintzen duen garraio zerbitzua eskeintzen du bi kilometro baina urrunago bizi diren ikasleentzat, baina eskolaren zonaldearen barruan izan behar da. Aurreko zonifikazioan oinarriturik garraio-eskubidea duten ikasleen zerrenda berezi bat dago. Ibilbidea betetzeko taxi bat daukagu.

Taxia: Las Carreras, Sanfuentes                  


TRANSPORTE ESCOLAR

Este Centro dispone de servicio de transporte a cargo del Departamento de Educación para el alumnado que reside a más de dos kilómetros de la escuela dentro de la zona de influencia. Existe una lista especial de alumnos con derecho a transporte que tiene su origen en la zonificación anterior. Este año contamos con un taxis para cubrir el recorrido.