LOTURAK ETA BAIMENAK / ENLACES Y DOCUMENTOS

Zure semea-alaba gure eskolan matrikulatu nahi baduzu, esteka honetan aurkituko dituzun paperak bete eta entregatu beharko dituzu. 

Si deseas matricular a tu hijo/a en nuestra escuela, tendrás que rellenar y entregar los papeles que encontrarás en este enlace. 

Jantokiko eta ikasmaterialeko beka eskatzeko, sartu esteka honetan, eta, bertan, beka eskatzeko baldintza guztiak aurkituko dituzu. 

Para solicitar la beca tanto de comedor como de material escolar entra en el siguiente enlace donde  encontrarás todos los requisitos para solicitarla.  

Zure semea-alaba (3.mailatik aurrera) etxera bakarrik joan ahal izatea nahi baduzu, dokumentu hau beteta eta legezko tutore guztiek sinatuta aurkeztu beharko duzu. 

Si quiere que tu hijo/hija (a partir de tercero de primaria) pueda ir solo al domicilio, deberás entregar este documento cumplimentado y firmado por todos los tutores legales. 

Baimen honekin ikastetxeari zuen seme-alabaren irudiak erabiltzeko baimena ematen diozue, dokumentuan azalduta agertzen diren erabileretarako. Baimen hori baliozkoa izan dadin, legezko tutore guztiek beteta eta sinatuta entregatu beharko da eskolan. 

Esta autorización permite al centro hacer uso de las imágenes de vuestro hijo/hija para los usos que figuran en el documento. Para que esta autorización sea valida, deberá ser entregada en la escuela cumplimentada y firmada por todos los tutores y tutoras legales. 

Zuen seme-alabek gailu digital bat (mugikorra, smartwatch-a...) salbuespen gisa eskolara ekarri behar badute, baimen hau sinatuta ekarri beharko dute eskolara, eta bertan agertzen diren jarraibideak bete beharko ditu. 

En el caso de que vuestros hijos tengan que traer excepcionalmente un dispositivo digital (móvil, smartwatch...) a la escuela, deberán traer firmado este permiso y seguir las instrucciones que figuran en el mismo.