IKASTETXEKO HEZKUNTZ PROIEKTUAREN HELBURU OROKORRAK

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO